آموزش آمار: آموزش SPSS و آموزش SAS و آموزش STATA و آموزش نرم افزار R

در این قسمت مقالات آموزشی نرم افزار آماری SAS جهت استفاده علاقمندان قرار می گیرد.


• محاسبه تحلیل همبستگی بنیادی(Canonical Correlation Analysis) در نرم افزار SAS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SAS

در بسیاری از موقعیت های پژوهشی محقق با دو دسته از متغیر های مستقل و وابسته سروکار دارد که در هر دو طرف معادله بیش از دو متغیر وجود دارد. به عبارت دیگر در این نوع تحقیقات گاها بیش از یک متغیر وابسته وجود دارد. به این منظور باید از روش چند متغیره تحلیل بنیادی یا همبستگی کانونی استفاده شود. هدف مقاله حاضر تشریح...
متن کامل مقاله »

• تحلیل تابع تشخیصی(DFA) در نرم افزار SAS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SAS

تحلیل تشخیصی یا Discriminant Analysis که به تابع ممیزی DFA نیز شهرت دارد، یکی از روش های آماری چند متغیره است که در تفکیک و تشخیص طبقات یک متغیر بر اساس چند متغیر کمی به کار می رود. به عنوان مثال محققی علاقه مند به مطالعه روابط بین سه نوع شغل خدمات مشتریان، مسئولین فنی و تکنسین های توزیع در...
متن کامل مقاله »

• محاسبه رگرسیون Ordinal در نرم افزار SAS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SAS

به منظور بررسی و مطالعه در مورد متغیر های پیش بین موثر بر ابعاد یک متغیر گسسته از رگرسیون های ترتیبی استفاده می شود. این روش رگرسیونی مبتنی بر روش حداکثر درستنمایی است. این روش در مقابل روش هایی چون تحلیل تشخیصی که روشی صرفا کمّی است بسیار کامل بوده و امروزه در تمام حوزه هایی که شانس رخ داد...
متن کامل مقاله »

• کاربرد آنالیز رگرسیون خطی(Linear Regression) با استفاده از نرم افزار SAS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SAS

با توجه به سوالات مکرر دانشجویان در مورد نحوه محاسبه رگرسیون خطی در نرم افزار SAS بر آن شدم تا محاسبه روش محاسبه این آزمون را به طور مختصر در این نوشتار ارائه دهم. اصولا کاربرد رگرسیون در مطالعات مختلف بسیار وسیع است و کمتر تحقیقی را می توان یافت که از رگرسیون ها برای پیش بینی ها استفاه نکرده...
متن کامل مقاله »
1 |