آموزش آمار: آموزش SPSS و آموزش SAS و آموزش STATA و آموزش نرم افزار R

در این بخش مقالات آموزشی نرم افزار آماری R قرار خواهد گرفت.

• خوشه بندی به روش K-Means در R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال آمارآکادمی
موضوع: آموزش R

یکی از روش های معتبر خوشه بندی، خوشه بندی K-mean است که بر اساس کمترین فاصله های هر داده از مرکز یک خوشه (میانگین) خوشه بندی را انجام می دهد. در نرم افزار R ، با استفاده از تابع kmeans() همان طور از اسم آن مشخص است داده های خود را به روش k-means خوشه بندی کرده تا آن...
متن کامل مقاله »

• خوشه‌بندي سلسله مراتبي (hierarchical clustering) در R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال آمارآکادمی
موضوع: آموزش R

خوشه بندی سلسله مراتبی تکنیکی است که در گروهبندی یا دسته بندی داده ها به کارمی رود. نقاط داده ها در این روش در  دسته ها و زیر دسته هایی بر اساس معیار شباهت قرار می گیرند.در روش خوشه بندي سلسله مراتبي، به خوشه‌هاي نهايي بر اساس ميزان عموميت آنها  ساختاري سلسله‌ مراتبي، معمولا به صورت درختي نسبت داده مي‌شود....
متن کامل مقاله »

• نکاتی که باید در R مراقبشان بود

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

این فایل شامل چند نکته است که اغلب برنامه نویسها نسبت به آن کم توجه بوده و موجب بروز اشتباهاتی در نتیجه گیری نهایی شما می گردد. نکات ریزی که معمولا نادیده گرفته می شوند:•    مراقب عبارت هایی که از چند خط تشکیل شده اند، باشید!به مثالهای زیر دقت کنید:> x=2> z=4> m=2+2*x    +2*z> m[1] 6> n=2+2*x;      +2*z> n[1] 6>...
متن کامل مقاله »

• پیاده سازی روش بوت استرپ در نرم افزارR

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

امروزه موضوع بوت استرپ به عنوان رويكرد ارتقاي قابليت يافته هاي آماري به شدت مورد توجه محققان مختلف است. هدف اين مقاله بررسي روش شناسي آن به طور مختصر و ارائه راههاي محاسبه آن در نرم افزار R است. بوت استرپ روشی ساده اما قوی از روش شبیه سازی مونت كارلو است که برای تعیین دقت آماری یا برآوردکردن توزیع...
متن کامل مقاله »

• نحوه محاسبه آزمون مقايسه ميانگين t مستقل و زوجي در نرم افزار R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

ویلیام سیلی گوسه (William Sealy Gosset) ‏ آماردان  مشهوری است که با نام خودش شناخته شده نیست. او در کانتربری انگلستان به دنیا آمد و در کالج وینستر و سپس در نیوکالج آکسفورد به تحصیل شیمی و ریاضیات پرداخت. وي نام مستعار Student، یا دانشجو را برگزید و به این ترتیب امروز این نام در علم آمار ماندگار شد. در...
متن کامل مقاله »

• ارزیابی تست های تشخیصی تحلیل های واریانس در نرم افزار R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

در روش های پارامتری کلاسیک بررسی وجود داده های پرت؛ همسانی واریانس و بررسی توزیع نرمال، به عنوان پیش شرط های اساسی همواره مورد نظر محققان و داده پردازان بوده است. تست های چون ANOVA, ANCOVA , MANOVA به این تست ها حساسیت داشته و قبل از تحلیل نتایج این آزمون ها، بررسی تست های تشخیصی از اهمیت بالایی برخوردار...
متن کامل مقاله »

• محاسبه تحلیل های ناپارامتری (Nonparametric Tests) مقایسه میانگین در نرم افزار R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

مقایسات میانگین همواره یکی از روش های آماری مطرح در مطالعات گوناگون بوده و هستند. نوع خاصی از تحلیل های مقایسه میانگین که به تحلیل های ناپارامتری معروف هستند در شرایط خاص نرمال ، همسانی، سطح اندازه گیری و ... به کار گرفته می شوند. نرم افزار R  توانایی محاسبه این تحلیل ها را داشته که در این بخش برخی...
متن کامل مقاله »

• محاسبه تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مولفه های اصلی(Principal Components and Factor Analysis) در نرم افزار R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

به منظور محاسبه تحلیل عاملی در نرم افزار R از بسته princomp استفاده می شود. تحلیل عاملی یک روش آماری چند متغیره برای دسته بندی و شناسایی ساختار های موجود در بین داده های تحقیق است که عمدتا اکثر بسته های آنالیز چند متغیره این آزمون را محاسبه می کنند. نرم افزار R با توجه به وجود بسته های متنوع...
متن کامل مقاله »

• نحوه محاسبه پروبیت (Probit Regression) در نرم افزار R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

رگرسیون پروبیت که به مدل های پروبیت نیز معروف هستند زمانیکه خروجی یا متغیر وابسته مدل دو وجهی باشد کاربرد دارد. در مدل های پروبیت معکوس توزیع نرمال استاندارد به عنوان ترکیبی خطی از متغیر های پیش بین مدل سازی می شود. در این شرایط کاربرد روش های معمولی رگرسیون کاربرد ندارد زیرا در توزیع در دو سطح رخ داده...
متن کامل مقاله »

• تعیین حجم نمونه آزمون One-sample t-test در نرم افزار R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

یک شرکت تولید کننده لامپ های روشنایی ادعا نموده است عمر لامپ های تولیدی آن بالای 850 ساعت  با انحراف استاندارد 50 ساعت است. شرکت استاندارد ادعا نموده است در این میزا ن اغراق شده است و میزان 810 ساعت عمر مفید بوده است. برای آزمون این ادعا باید از روش تعیین حجم نمونه با تحلیل قدرت استفاده نمود تا...
متن کامل مقاله »