آموزش آمار: آموزش SPSS و آموزش SAS و آموزش STATA و آموزش نرم افزار R


از اساتيد، دانشجويان و صاحب نظران دعوت مي شود تا مقالات آموزشي خود را که در حيطه‌هاي زير نگارش يافته اند جهت انتشار در ژورنال الکترونيک آکادمي کيش مهر از طريق فرم ارسال مقالات ثبت نمايند.
1- روشهاي تجزيه تحليل چند متغييره با استفاده از نرم افزار SPSS، SAS، R، Stata
2- شبکه هاي عصبي و الگوريتمهاي مرتبط در Matlab
3- تکنيکهاي مرتبط با تحليل پوششي داده ها و برنامه ريزي خطي در CAMS
4- شبيه سازي سیستمهای پویا با VenSim
5- برنامه ریزی خطی و غیر خطی با Lingo
6- روشهای مختلف تصمیم گیری چند متغییره
7- شبیه سازی با Arena
8- روشهای مرتبط با منطق فازی


در صورتی که در زمینه های ذکر شده مقاله ای تالیف یا ترجمه نموده اید، لطفا آنرا از طریق فرم ارسال مقالات و یا به نشانی academy @ kishmehr.org ارسال نمایید.